Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 1. Prodavač – GoART, obrt za uslužne djelatnosti i trgovinu
 2. Uvjeti poslovanja

Uvjeti prodaje putem internet trgovine mige.com.hr

Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
GoART, obrt za uslužne djelatnosti i trgovinu
GoART, obrt

Sjedište / adresa:
10360 Sesvete
Ulica Jerolima Miše 20


Broj pod kojim je tvrtka upisana u Obrtni registar:
MBO: 97947423, OIB: 34044399723

Osobe ovlaštene za zastupanje
Gordana Hegedić
10360 Sesvete, Ulica Jerolima Miše 20
– vlasnica

žiro-račun: Privredna Banka Zagreb HR5323400091160546463

Primjedbe i prigovori

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina printing-dragons.eu omogućuje Vam da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: info@printing-dragons.eu
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od 15 dana.
Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 1. Prodavač – GoART, obrt.
 2. printing-dragons.eu – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluga izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu.
 4. Korisnik “GoART” – svaka osoba koja web stranicu “printing-dragons.eu” koristi za svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanje informacija o pojedinom proizvodu.
 5. Korištenje “printing-dragons.eu” – pristup stranici printing-dragons.eu radi dobivanja informacija o sadržaju iste i / ili ostvarivanja web trgovine.
 6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem “printing-dragons.eu”.
 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “printing-dragons.eu”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opći uvjeti

 1. Nositelj svih prava na internet stranici printing-dragons.eu je obrt za uslužne djelatnosti i trgovinu GoART (u daljnjem tekstu GoART). Korištenje usluga web trgovine “printing-dragons.eu”, svih pridruženih stranica i servisa na printing-dragons.eu omogućuje da se potrošači u svakom trenutku upoznaju s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) i da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem GoART web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača (kao krajnjeg kupca) i GoART web trgovine, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora. Prava i obveze odnose se na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje “printing-dragons.eu” i online kupnju.
 3. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima i da ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.
 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je s trenutkom narudžbe proizvoda.
 5. Putem “printing-dragons.eu” moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 6. Kupac može biti jedinopunoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor o imenima i računima maloljetnika i potpuno nesposobnih osoba mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a ugovor s djelomično poslovno sposobnom osobom može se zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje protivno odredbama Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 7. Korisnici “printing-dragons.eu” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavača da ne prihvati takav korisnički pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi “printing-dragons.eu”.
 8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodnih obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, drugih podataka vezanih uz web trgovine kao i sve ostale sadržaje “printing-dragons.eu” zbog čega su Korisnici “printing-dragons.eu“ dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakvih odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na printing-dragons.eu internet stranici.
 9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “printing-dragons.eu” i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja “printing-dragons.eu” ukoliko je ista nastala zbog protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje “printing-dragons.eu”.
 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i / ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “printing-dragons.eu”. GoART zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda koji su postavljeni prema informacijama od proizvođača.
 11. GoART postavlja na web stranicu sve materijale, fotografije i tekst u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupnje. GoART jamči da fotografije proizvoda potpuno odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške kod opisa proizvoda ne odgovara. Odstupanja su moguća jedino ako proizvođač izmijeniti neku od karakteristika ili sadržaja proizvoda. U tu svrhu opisi i slike se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti narudžbenim obrascem. Prilikom ispunjavanja narudžbenog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini prodajni uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu GoART-a za sklapanje Ugovora s kupcem koji zaključivanjem narudžbe ili drugačije utvrđenim ovim Uvjetima iste prihvaća što se smatra da je sklopljen ugovor između kupca i GoART-a, a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem “printing-dragons.eu” web trgovine uz plaćanje odgovarajućih naknada – cijene od toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje putem internetske narudžbe – web-trgovine.
 3. Kupac je ovlašten odabrati mogućnost da ga Prodavatelj obavijesti o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (Newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno ispunjenih traženih podataka) na e-mail Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na “printing-dragons.eu”, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda te cijena.
 5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “košaricu”, klikom na link “Košarica”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupku (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuke proizvoda istog tipa kada ga Prodavatelj nabavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim navedenih obveza, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 6. U “košarici” se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijenom isporuke te ukupnom cijenom (MPC). Kupac upisuje osobne podatke te ako želi nastaviti s kupnjom odabire vezu “Kupi”. Sustav zatim vodi do stranice za plaćanje.

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne bez uključenog PDV-a, s istaknutom napomenom da obrt nije u sustavu PDV-a. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodnih obavijesti kao što je ovlašten bez prethodnih obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodnih obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i / ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije kupnje.
 3. Bez obzira na prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile prilikom izrade ponude odnosno narudžbe proizvoda.

Plaćanje

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti isključivo putem bankovnog transfera.
 2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka novčanih sredstava na žiro-račun Prodavatelja.

Dostava

Na stranici naplate korisnik može odabrati jedan od 2 načina dostave koje GoART nudi.

 1. Dostava HR: dostava na području Republike Hrvatske ovisi o odabinu kurirske službe.
 2. Osobno preuzimanje: u prostorijama GoART-a.

Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te iznosi do 10 dana od trenutka kada je vidljiva uplata na računu.


Prodavač ne preuzima krivicu za neisporučivanje ili kašnjenja naručenog proizvoda zbog više sile.

Upute za povrat robe
Uvjeti, rok i postupak ostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail shop@printing-dragons.eu.

Upute za jednostrani raskid ugovora

 1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

 1. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 1. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama na adresu Ulica Jerolima Miše 20, 10360 Sesvete, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

 1. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
U izravne troškove povrata robe ulaze:

 1. Troškovi dostave do Ulice Jerolima MIše 20, 10360 Sesvete
 2. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

 1. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):
  Zakon o zaštiti potrošaća, čl. 79
 2. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 3. predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
 4. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
 5. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 6. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 7. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 8. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 9. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 10. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 11. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 12. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 13. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 14. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

POSEBNA NAPOMENA: Kupac – pravna osoba ima pravo raskinuti ugovor o kupoprodaji jedino ukoliko je Prodavatelju ostavio naknadi rok za ispunjenje ugovora, odnosno u slučaju postojanja nedostatka rok za predaju stvari bez nedostatka, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene, a Prodavatelj u naknadno ostavljenom roku nije postupio sukladno uputi Kupca. Kupac – pravna osoba ima pravo raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ukoliko ga je Prodavatelj obavijestio da neće ispuniti ugovor ili iz okolnosti slučaja navedeno proizlazi. U svemu ostalome, za kupce – pravne osobe primjenjuju se gornje odredbe koje vrijede za fizičke osobe/potrošače.

Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavač prikuplja osobne podatke kupaca samo u onoj mjeri potrebnoj za ispunjenje obveza, informiranje o novim i akcijskim proizvodima i dostavi promotivnih materijala, unapređenju odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 2. Prodavatelj se obvezuje zaštititi osobne podatke kupca sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobni podaci neće ni na koji način biti predani trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršenje isporuke kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupca.
 3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (politika kolačića)

 1. Kako bi stranice „printing-dragons.eu“ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, „printing-dragons.eu“ prije spremanja Cookiesa mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice „printing-dragons.eu“ internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa.
 2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje GoART web trgovina.

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „ printing-dragons.eu “ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „ printing-dragons.eu “, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „ printing-dragons.eu “ na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „printing-dragons.eu “ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada „ printing-dragons.eu “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne. U tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno

kada se radi o zajedničkoj terminologiji.

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski

jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od dana 15. veljače 2016. godine s radom je započela Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji, koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama i online tržištima koji su uspostavljeni u Uniji, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku vezu s Platformom za ORS. Predmet Uredbe izravno je primjenjiv u državama članicama EU.

Elektronskapoveznica (link) na Platformu za ORS http://ec.europa.eu/odr.